Transmisja onlineZaproszenie

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” serdecznie zapraszamy do partnerstwa i udziału w VI Kongresie Klastrów Polskich, który odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2020 r. w Szczecinie.

Przedmiotem VI Kongresu Klastrów Polskich będzie dyskusja na temat roli klastrów we wspieraniu polityki rozwoju regionalnego kreowanej na szczeblu Unii Europejskiej, Polski i polskich regionów samorządowych. Nie ma skutecznej polityki rozwoju regionalnego bez klastrów, za to klastry nie mogą skutecznie wspierać firm bez współpracy z samorządami.

Koniec 2020 roku, to nie tylko ostatni rok 7-mio letniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, ale również rok poprzedzający nową perspektywę. Przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia.Jest to więc doskonały moment do wymiany, wypracowanych już często, pomysłów oraz ostatnich możliwych korekt. Jest to dla przedsiębiorców zrzeszonych w klastrach (a jest ich w Unii Europejskiej ponad 123.000 zatrudniających 19% pracowników UE) okazja do zapoznania się z planami decydentów i możliwość ich komentowania, a także przygotowania klastrów i ich firm na nowe formy wspierania rozwoju regionalnego.

Rok 2020 zapisze się także jako czas bezprecedensowego światowego kryzysu wywołanego epidemią COVID19. Wszyscy uczestnicy życia społecznego i gospodarczego doświadczyli negatywnych konsekwencji, ale także w różny sposób walczyli z samą epidemią,dziś natomiast są zainteresowani w odbudowie gospodarki.

Komisja Europejska podjęła decyzję o zaangażowaniu 750 Mld Euro w pomoc w odbudowie gospodarek krajów Unii Europejskiej. Ustanowiony program Next Generation EU zakłada nie tylko ogromne fundusze wspierające rozwój,ale także nowe podejście oparte o „ekosystemy gospodarcze” łączące sektory przemysłu i usług w oparciu o wspólne łańcuchy wartości. Nowe podejście ma uczynić europejskie firmy nie tylko bardziej konkurencyjnymi, ale także bardziej niezależnymi od światowych dostawców. Dla krajów wschodu Unii Europejskiej, a szczególnie dla tak dużej gospodarki jak Polska, stanowi to dodatkową szansę rozwoju.

Na początku 2020 roku powstał Europejski Związek Klastrów (European Clusters Alliance), w którym Polska ma swój poważny udział (deklaracja powstania została podpisana we wrześniu 2019 roku w Warszawie podczas V Kongresu Klastrów i konferencji REDS organizowanej przez ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a Polak jest jednym z dwóch Wiceprezesów tej europejskiej organizacji). European Clusters Alliance koordynował działania pomocowe dla jednocześnie kilkunastu krajów EU, a następnie włączył się w dialog o naprawie gospodarki unijnej.

Efektem tego było spotkanie kierownictwa związku z Komisarzem UE Thierry Breton’em podczas którego potwierdzono znaczny wzrost znaczenia klastrów w polityce rozwoju UE w latach 2021-2027 i programie Next Generation.

Podczas VI Kongresu Klastrów Polskich chcemy rozmawiać nie tyle o klastrach, choć one są głównym organizatorem przedsięwzięcia, ile o europejskiej, krajowej i regionalnej polityce rozwoju gospodarczego oraz o możliwościach wsparcia konkurencyjności firm, a przez to regionów w których działają, przy pomocy dostępnych, ogromnych nowych środków unijnych.

Wyrażając nadzieję na owocną współpracę, jak również uczestnictwo podczas wydarzenia, prosimy potwierdzenia udziału, ewentualne pytania kierować do Pani Anny Sokołowskiej: anna.sokolowska@klastrypolskie.pl.lub do Pana Przemysława Wojdyły: przemek@zielonachemia.eu9 listopada 2020
DZIEŃ I

9:00 – 9:15

OTWARCIE KONFERENCJI

Krzysztof Krystowski
Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

9:15 – 10:15

SESJA PLENARNA I OTWIERAJĄCA

Europejskie i krajowe plany odbudowy po kryzysie gospodarczym po COVID-19

PRELEGENCI:

Olgierd Geblewicz
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Związku Województw RP

Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wojciech Kałuża
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Marek Przeor
Team Leader DG GROW, European Commission

Antonio Novo Guerrero
Prezydent European Clusters Alliance

Andrzej Malinowski
Prezydent Pracodawcy RP


MODERATOR:

Krzysztof Krystowski
Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

10:30 – 11:30

SESJA PLENARNA II

Klastry jako skuteczne narzędzie samorządów w rozwoju regionów

PRELEGENCI:

Ulla Engelmann
Szefowa Departamentu Ekonomii Spolecznej Komisja Europejska (Unit F2 - Social Economy DG GROW European Commission)

Beata Lubos
Dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Jacek Wójcikowski
Dyrektor Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Agnieszka Bachórz
Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Inteligentnymi Specjalizacjami Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


MODERATOR:

Marta Mackiewicz
Główny Specjalista Departament Innowacji Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii


WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER SESJI:
MINISTERSTWO ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

11:45 – 12:45

SESJA PLENARNA III

Współpraca międzynarodowa klastrów, jako pomost dla firm krajowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, do budowania międzynarodowych powiązań.

PRELEGENCI:

Arkadiusz Dewódzki
Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Grzegorz Gałczyński
Kierownik ds. Branż Strategicznych Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A

Mariusz Nahajewski
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Jarosław Bulanda
Wiceprezes Śląskiego Klastera Lotniczego


MODERATOR:

Sebastian Rynkiewicz
Prezes Klaster Obróbki Metali


WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER SESJI:
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

15:00 – 16:00

SESJA PLENARNA IV

Digitalizacja gospodarki

PRELEGENCI:

Wojciech Kałuża
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

dr hab. inż. Prof. PŚ Anna Timofiejczuk
Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej

Janusz Michałek
Prezes KSSE S.A, SA&AM

Ryszard Hordyński
Dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska

Andrzej Soldaty
Prezes Platforma Przemysłu Przyszłości

Marek Ostafil
współzałożyciel Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC


MODERATOR:

Łukasz Górecki
Manager SA&AM Cluster, KSSE S.A.


WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER SESJI:
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

/ SILESIA AUTOMOTIVE & ADVANCED MANUFACTURING CLUSTER10 listopada 2020
DZIEŃ II

9:00 – 10:00

SESJA PLENARNA V

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w programach europejskich.
Szansa dla klastrów i ich członków

PRELEGENCI:

Wojciech Kamieniecki
Dyrektor Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Marcin Sadowski
Head of the Raw Materials sector at the Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME) Komisja Europejska

Edyta Demby-Siwek
Prezes Urzędu Patentowego RP

Kazimierz Murzyn
Dyrektor Zarządzający Klaster LifeScience Kraków

Jarek Parzuchowski
Prezes Zarządu Fundacji Interizon


MODERATOR:

Katarzyna Walczyk Matuszczyk
Zastępca dyrektora KPK PB UE

10:15 – 11:15

SESJA PLENARNA VI

Ekosystem „zielonej” gospodarki.

PRELEGENCI:

Katarzyna Meger
Prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

Katarzyna Błachowicz
Wiceprezes„Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.”, koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

Przemysław Wojdyła
Wiceprezes Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia

Jakub Mielczarek
Dyrektor Zarządzający Związku Województw RP

Sławomir Kotylak
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


MODERATOR:

dr hab. prof. US Marzena Frankowska
Klaster Metalowy METALIKA MP Polskie Klastry sp. z o.o./Uniwersytet Szczeciński


WSPÓŁORGANIZATOR/PARTNER SESJI:
ZIELONA CHEMIA

11:30 – 12:30

SESJA PANELOWA VII

Finansowe narzędzia wsparcia klastrów i przedsiębiorstw w obliczu obecnej i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021–2027.

PRELEGENCI:

Małgorzata Szczepańska
Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Konrad Trzonkowski
Dyrektor Zarządzający Agencja Rozwoju Przemysłu

Karolina Lipińska
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bożena Lubińska-Kasprzak
Ekspertka BCC ds. Innowacji i Funduszy UE, Minister ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club


MODERATOR:

Monika Ptak-Kruszelnicka
Kierownik Referatu Regionalnej Strategii Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Rejestracja
Prelegenci
Patronat honorowyPatronatPartnerzyPatronat medialny

Copyright 2020 Klastry Polskie

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl